ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 84 ตอนที่ 109 หน้า 2880 ณ 7 พ.ย. 2510 ให้อำนาจจัดตั้ง "มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน"

ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ2548 * ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ2551 * ประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ2563